نمایش دهندگان

سامانه ایران پاپ آپ در نظر دارد بستری حرفه ای برای صاحبان وبسایت و وبلاگ ایجاد نماید تا از کمترین تعداد بازدیدکنندگان خود به درآمد قابل توجهی دست یابند. در این سیستم به ازای پاپ آپ هایی که در وبسایت شما یا از طریق وب سایت شما باز خواهد شد مبلغی به شما پرداخت میگردد.

این سامانه مجهز به سیستم ضد تقلب بوده و در هر 24 ساعت برای هر آی پی منحصر به فرد، یک بار پاپ آپ محاسبه میگردد.

تبلیغ دهندگان
اگر شما نیز از آن دسته وبمسترهایی هستید که تا به حال روش های مختلفی را برای معرفی وبسایت خود به دیگر کاربران ایرانی امتحان کرده ولی به نتیجه دلخواه خود نرسیده اید، میتوانید از این امکان حرفه ای که ایران پاپ آپ برای تبلیغات سایت شما در نظر گرفته است، بهره ببرید. شما تنها در صورتی که سایتتان توسط تبلیغات پاپ آپ باز و توسط کاربران دیده شود مبلغی را میپردازید و هیچ هزینه اضافی دیگری پرداخت نخواهید کرد.